Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Poznaje suštinu i značaj taktike u fudbalu; Klasifikuje taktiku u fudbalu; Opisuje i praktično prikazuje specifičnosti taktike obrane i napada u fudbalu; Analizira različite igračke pozicije u fudbalu; Analizira različite formacije u fudbalu; Analizira različite stilove u fudbalu; Ponaje pravila fudbalskih igara.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija