Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Samostalno koristi stručnu literaturu na stranom jeziku za potrebe struke i samoobrazovanje; 2. Primjenjuje sve neophodne jezičke vještine: čitanje, pisanje, slušanje i govorenje; 3. Osmisli, napiše ili prezentira originalan domaći zadatak, seminarski rad, esej, ispunjavajući sve neophodne tehničko-organizacione parametre (služeći se i power point prezentacijom); 4. Objedini sva glagolska vremena i da ih jasno razlikuje; 5. Planira svoje učenje i pokazuje svoje znanje na cjelovit i smislen način (čitanje obaveznih tekstova, aktivno participiranje na časovima, kontinuirano učenje); 6. Koristi engleski jezik, kako individualno, tako i timski.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA MRDAK-MIĆOVIĆ