Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Razumije etape razvoja fizičke kulture od najranijih vremena do savremenog doba; 2.Analizira uticaj društvenih sistema na razvoj fizičke kulture kroz istoriju; 3.Razumije objektivne zakonitosti koje su u raznim istorijskim periodima uticali na razvoj i promjene u fizičkoj kulturi; 4.Prepozna u svakoj pojedinačnoj pojavi u fizičkoj kulturi društvene aspekte koji je determinišu; 5.Analizira veoma složene veze i odnose koji determinišu razvoj i promjene u fizičkoj kulturi; 6.Formira profesionalne poglede na osnovu kojih može da procijeni mogunosti i dalje pravce razvoja fiz kulture.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN KRIVOKAPIĆ