Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Ovlada teorijsko-motoričkim znanjima i vještinama plesova, osnovnim oblicima kretanja i elementima tehnike plesova, odabranim narodnim, društvenim i dječjim plesovima i osnovnom postavkom plesne koreografije. 2. Povezuje pokrete kretanja svih djelova tijela u skladu sa elementima muzičke pratnje uz istovremeno korišćenje raznovrsnih prostornih puteva. 3.Kompetentno i stručno objasni, demonstrira i metodski pravilno prenese programske sadržaje plesova školskoj djeci svih uzrasta. 4.Primijeni programske sadržaje plesova u radu sa djecom različitog uzrasta u nastavi, vančasovnim aktivnostima i sportu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija