Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Analzira razloge dinamičnih promjena životnih stilova mladih ljudi tokom zadnjih decenija; 2.Razumije osnovne faktore koji doprinose očuvanju i uapredjenju zdravstvenog statusa učenika; 3. Iznosi primjere i uvjerena kojima pozitivno utiče na učenike u smislu prihvatanja zdravih životnih stilova; 4. Postigne nivo osposobljenosti kojim može da utiče na učenike da odbace nezdrave životne stilove i prihvate zdrave stilove. 5.Kontinuirano prati savremena israživanja i naučna dostignuća iz oblasti zdravih stilova života; 6. Primjenjuje stečena znanja u praksi uz poštovanje indiuvidualnih razlika učenika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN KRIVOKAPIĆ