PRAĆENJE TJELES. I MOTORIČKOG RAZVOJA DJECE I OML.


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Objašnjava zakonitosti ispoljavanja motoričkih sposobnosti u periodu rasta i razvoja kao i u periodima godišnjeg i višegodišnjeg aktivnog uticaja na njih i morfološke karakteristike u okviru nastave fizičkog vaspitanja, odnosno sportskog, ili rekreativnog vježbanja djece i omladine 2. Primjenjuje kreativan izbor metoda i sredstava od kojih zavise pozitivni uticaji na pravilan rast i razvoj djece i omladine 3. Analizira i određuje odgovarajuće metodološke procedure za izradu stručnih i naučnih radova iz ove oblasti. 4. Organizuje izradu naučnih i stručnih radova sa različitim temama iz ove oblasti. 5. Kritički sagledava sve aspekte organizacije izrade stručnih i naučnih radova iz ove oblasti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KEMAL IDRIZOVIĆ