ISTRAŽIVANJA U FIZIČKOM VASPITANJU


Semestar: 2
ECTS: 15
Status: Izborni
Fond: 6+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KEMAL IDRIZOVIĆ