Osnovi ekonomije


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1) Definise osnovne pojmove ekonomije u turizmu 2) Objasni model ponude i potražnje 3) Razlikuje osnovne karakteristike tržišta savršene konkurencije i monopola 4) Definise osnovne pojmove makroekonomije 5) Objasni model agregatne ponude i potražnje 6) Definise teoriju komparativnih prednosti

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Peković Sanja
15P

15P