Istorija umjetnosti i kulture


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student je sposoban da razumije periodizaciju kulturnog nasljeđa i ostatke materijalne i duhovne kulture određenog prostora

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Koprivica Tatjana
6P

6P