Međukulturni menadžment


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1) Definise kulturni turizam 2) Prepozna znacajnost kulturnog nasljeđa i njegovu važnost za razvoj turizma 3) Objasni specifičnosti kulturnog turizma 4) Objasni funkciju menadžmenta i marketinga u institucijama kulture i umjetnosti 5) Analizira mogućnosti razvoja kulturnog turizma u Crnoj Gori

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Peković Sanja
6S+21P

6S+21P