Engleski jezik III


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: I
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da na engleskom jeziku: 1. Opiše svoje vještine i napravi upitnik o vještinama 2. Govori o različitim destinacijama, različitim običajima, opisuje destinacije 3. Opisuje paket aranžmane, organizuje pakat aranžmane 4. Govori o razlozioma zbog kojih ljudi putuju i o novcu kojeg troše na putovanja 5. Prepozna potrebe turista, osmisli neki proizvod, predstavi ga javnosti 6. Opisuje različita zanimanja na putničkim brodovima

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bataković Aleksandra
19P

19P