Marketing komuniciranja u turizmu


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Razumije ulogu i oblike marketing komuniciranja u turizmu - Objašnjava osnovne karakteristike marketing komuniciranja u turizmu - Analizira različite komponente marketing komunikacionog miksa - Upravlja događajima u turizmu - Planira, organizuje, kontroliše i evaluira događaje na nivou turističke destinacije

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vitić-Ćetković Andriela3x1
32B+29S+8P


Moric Ilija
1x2
32B+29S+8P