Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osnove sportskog treninga (semestar I, ECTS 6, 2T+0PP+1V) Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje osnovne pojmove sporta i sportskog treninga. 2. Analizira bazične naučne discipline sportskog treninga. 3. Opisuje pojam sistematizacije i kategorizacije sportskih disciplina. 4. Razlikuje i definiše metode učenja u procesu sportskog treninga. 5. Planira i primjenjuje cikluse u sportskom treningu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija