Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit moći će da: 1. Sportistima ili članovima škole sporta predstavi i uputi na značaj fizičke kulture i njenih segmenata (fizičkog vaspitanja, sportske rekreacije i posebno sporta); 2. Upućuje i sugeriše na funkcije sporta; 3. Lakše prepoznaje i prenese sportistima osnove sporta - od terminoloških odrednica, procesa u sportu; 4. Prepozna karakteristike sporta, forme sporta; 5. Utiče na razvoj svijesti o etici u sportu, odnosu politike i sporta, ali i suzbijanju negativnih posljedica, kao što su nasilje, vandalizam.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija