Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

: Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da : 1. Razumije suštinu i uoči specifične informacije u izlaganju, razgovoru, najavi, vijestima, uputstvima i sl. vezanim za sport na standardnom engleskom jeziku, te da prepozna stavove i raspoloženje govornika i okolnosti interakcije. 2. Ostvari komunikaciju - uz prihvatljiv izgovor i intonaciju - korišćenjem odgovarajućeg registra iz oblasti sporta, te pravilne leksike i gramatike na poznate teme. 3. Razumije temu, ton, jezički registar pisanog teksta, uoči bitne činjenice u tekstu koji sadrži poznatu leksiku i gramatiku, koja na ovom nivou podrazumijeva pravilnu upotrebu prezentnih i narativnih vremena, te komparacije pridjeva. 4. Objasni semanticka polja zadatog leksičkog/jezičkog korpusa parafraziranjem i navođenjem sinonima i/ili antonima. 5. Rješava probleme leksičke prirode koji obuhvataju analizu upotrebe individualnih riječi u kontekstu, odgovarajućih kolokacija, fraza i idioma pri prevođenju engleskih tekstova. 6. Pravilno strukturira tekst paragrafa jasno povezujući ideje, koristeći odgovarajući vokabular, interpunkciju, pravopis i gramaticke forme.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija