Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove vezane za poslovanje recepcije i hotelskog domaćinstva. Analizirati strukturu recepcije i hotelskog domaćinstva. Upoređivati uticaje pojedinih poslovnih aktivnosti na funkcionisanje recepcije i hotelskog domaćinstva. Utvrditi poslovne aktivnosti u procesu dolaska, boravka i odlaska gosta u okviru recepcija i hotelsko domaćinstvo. Razumjeti međusobnu povezanost recepcije i hotelskog domaćinstva.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vučetić Aleksa Š.
1B+4S+9P

1B+4S+9P