Projekti animacije u hotelijerstvu


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1) Objasniti ulogu animacije u turizmu 2) Prepozna ciljne grupe među gostima (turistima) za programe animacije 3) Primijeni odgovarajući način komuniciranja u sprovođenju animaciskog programa 4) Prepozna ekonomsku važnost turističke animacije

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Peković Sanja2x1
16B+12S+10P


Jovović Milena
1x1
16B+12S+10P