Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će biti u mogućnosti da objasni medijske pojmove, funkcionisanje i vlasničku strukturu masmedija.Opiše razvoj medija i novinarstva.Identifkuje osnovna obilježja i svojstva novinara i novinarske profesije.Klasifkuje načela novinarskog rada i kodeksa i ovlada pravilnim pisanjem za medije i osnovnim oblicima izvještavanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija