Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da objasni osnovne pojmove i definicije iz morala i etike.Opiše profesionalnu etiku,novinarsku i sportsku etiku.Sistematizuje etičke probleme i profesionalne norme.Savlada osnovne postavke iz etike medija i novinarske etike:o javnosti,privatnosti,slobodi i cenzuri,istinitosti,odgovornosti...Usvoji osnovna načela i principe Kodeksa novinara Crne Gore i profesionalnih standarda međunarodnog novinarstva

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija