Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije osnovne karakteristike i osnovne zakonitosti fudbalske igre 2. Poznaje etape razvoja i principe na kojima se zasniva fudbalska igra 3. Ovlada pravilima i stručnom terminologijom fudbalske igre

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija