Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

ŠTAMPA I AGENCIJE (semestar V, ECTS 5, 2p+1v); Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje istoriju nastanka i razvoja štampanih medija i novinskih agencija. 2. Objasni uticaj tehnoloških dostignuća na štampane medije i novinske agencije. 3. Objasni razlike u pristupu novinarskim tekstovima i rubrikama u zavisnosti od toga da li je riječ o štampanim medijima namijenjenim jednoj ciljnoj grupi ili namijenjenoj najširoj populaciji, kao i da objasni razliku u pristupu temama u dnevnim novinama i ostalim printanim medijima. 4. Pripremi agencijsku informaciju. 5. Pripremi novinski tekst i naslovnu konstrukciju. 6. Učestvuje u timskom radu redakcije i tehničkoj pripremi novina u saradnji sa tehničkim i urednikom fotografije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIZAR SREDANOVIĆ