Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

.Analzira razloge dinamičnih promjena životnih stilova mladih ljudi tokom zadnjih decenija; 2.Razumije osnovne faktore koji doprinose očuvanju i uapređenju zdravstvenog statusa savremenog čovjeka. 3. Iznosi primjere i uvjerena kojima može da pozitivno utiče na slušaoce/gledaoce u smislu prihvatanja zdravih životnih stilova; 4. Postigne nivo osposobljenosti kojim može da utiče na slušaoce/gledaoce da odbace nezdrave životne stilove i prihvate zdrave stilove života; 5.Kontinuirano prati savremena israživanja i naučna dostignuća iz oblasti zdravih stilova života; 6. Primjenjuje stečena znanja u osmišljavanju informativnih priloga u sredstvima masovnih komunikacija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN KRIVOKAPIĆ