TEORIJA I PRAVILA ATLETIKE


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Objašnjava nastanak atletike i njenih disciplina 2. Objašnjava bazičnost atletike kao sportske grane 3. Prezentuje strukturu atletskih disciplina 4. Prepoznaje atletska pravila 5. Nabroji najznačajnija atletska dostignuća

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KEMAL IDRIZOVIĆ