ITALIJANSKI JEZIK I


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće osposobljen da: • Poznaje italijanski alfabet, osnovna pravila izgovora, rod i broj imenica i pridjeva, određene i neodređene članove i osnovne brojeve u italijanskom jeziku; • Implementira pravila konjugacije na pravilne, nepravilne i modalne glagole u prezentu; • Primjeni glagole essere, avere i chiamarsi u prezentu; • Formuliše najjednostavnije izjavne i upitane rečenice u kontekstima upoznavanja i predstavljanja; • Primjenjuje proste izjavne i upitne rečenice u italijanskom jeziku u kontekstima svakodnevnih situacija (u prodavnici, na zabavi itd.); • Razumije često korišćene izraze iz neposrednog okruženja (podaci o familiji, zanimanje, hobiji, putovanja);

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUJKOVIĆ