Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Objašnjava nastanak i razvoj fenomena fitness 2. Analizira fitness sa antropološkog stanovišta 3. Analizira fitness sa kineziološkog stanovišta 4. Prepoznaje vježbovnu multidimenzionalnost fitness-a 5. Klasifikuje vježbače na osnovu njihovog zdravstvenog i kondicionog statusa

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija