KINEZIOLOŠKA I ANTROPOLOŠKA ANALIZA FITNESSA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Objašnjava nastanak i razvoj fenomena fitness 2. Analizira fitness sa antropološkog stanovišta 3. Analizira fitness sa kineziološkog stanovišta 4. Prepoznaje vježbovnu multidimenzionalnost fitness-a 5. Klasifikuje vježbače na osnovu njihovog zdravstvenog i kondicionog statusa

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PAVLE MALOVIĆ1x1
1S
MARINA VUKOTIĆ2x1
1S