PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE U SPORTU


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše vrste, metode i faze planiranja i programiranja treninga. 2. Analizira periodizaciju procesa sportske pripreme (dugoročna i srednjoročna planiranja i programiranja). 3. Posjeduje sposobnost izrade planiranja i programiranja treninga u pojedinim ciklusima sportske pripreme. 4. Analizira plan i programa treninga u pojedinačnim i ekipnim sportovima. 5. Posjeduje kontrolu i procjenjivanje učinka sportskog trening.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN MAŠANOVIĆ2x1
2S