PROGRAMIRANJE I KONTROLA U FITNESSU


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Klasifikuje fitness programe 2. Objašnjava pojam planiranja i programiranja u fitness-u 3. Dijagnostifikuje i kontinuirano prati efekte fitness programa 4. Samostalno periodizira individualne i grupne fitness programe vježbanja 5. Primjenjuje fitness programe u sportu i rekreaciji

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PAVLE MALOVIĆ1x1
1S
KEMAL IDRIZOVIĆ2x1
2S