Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Unaprijedi znanja i sofistiranije ih primijeni u realizaciji programa na unapređenju zdravstvenog statusa čovjeka. 2. Odabere metode i tehnike detekcije isuficijencije organizma i utvrdi štetne uticaje načina života. 3. Primijeni adekvatne tretmane u prevenciji i redukciji oštećene funkcije lokomotornog aparata i organizma. 4. Obavi inspekciju posturalnih refleksa odgovornih za dobro držanje tijela i uopšte dobar status organizma. 5. Preporuči odgovarajuće mjere i tjelesni tretman u primjeni zdravih stilova života. 6. Modifikuje postojeće trenažne programe i podredi ih individualnim sposobnostima i karakteristikama pacijenta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija