Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakonšto student položi ova jispit, biće u mogućnosti da 1. Ažurira press kliping zapotrebe kompanije iliinstitucije 2. Kontaktira samedijima u cilju promocije kompanije ilii nstitucije 3. Izradi saopšenjeza javnost i prati efekte njegove publikacije u medijima 4. Pripemi i organizuje i vodik onferenciju za štampu 5. Pripremi brifing čelnika kompanije ili institucije sanovinarima ili liurednicimamedija 6. Organizuje specijalnidogađaj zakompaniju iliinstitucijup ovodom novog proizvoda, kampanje, jubileja...

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija