Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakonšto student položi ova jispit, biće u mogućnosti da 1. Ažurira press kliping zapotrebe kompanije iliinstitucije 2. Kontaktira samedijima u cilju promocije kompanije ilii nstitucije 3. Izradi saopšenjeza javnost i prati efekte njegove publikacije u medijima 4. Pripemi i organizuje i vodik onferenciju za štampu 5. Pripremi brifing čelnika kompanije ili institucije sanovinarima ili liurednicimamedija 6. Organizuje specijalnidogađaj zakompaniju iliinstitucijup ovodom novog proizvoda, kampanje, jubileja...

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PAVLE MALOVIĆ1x1
1S
DANILO BOJANIĆ2x1
1S