Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Opisuje teorije menadžmenta; Analizira menadžment sportskih i fitnes događaja i bezbjednost u sportu; Analizira menadžment sportskih i fitnes objekata; Analizira organizacionu strukturu i kulturu sportskih i fitnes organizacija; Razvija kompetencije za strategijsko rukovođenje u sportu; Upravlja i kadruje u fitnes centrima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Popravni završnog ispita - Menadžment u sportu i fitnesu