Metode naučnog istraživanja u turizmu


Semestar: 8
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Posle položenog ispita Metodologija naučnog istraživanja u turizmu očekuje se da studenti: Pravilno interpretiraju osnovne pojmove metodologije. Osmisle etape i proces naučnog istraživanja. Prikupe i vladaju informacijama. Primjenjuju istraživačke vještine u naučno-istraživačkom radu. Upotrebljavaju opšte i naučne metode. Izrade naučni i stručni rad. Prezentuju prikupljene i analizirane podatke.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Peković Sanja3x1
20B+51S+1P
1x1
20B+51S+1P