Strani jezik i civilizacija I


Semestar: 7
ECTS: 6
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: definiše osnovne pojmove vezane za civilizaciju i jezik; nabroji jezičke porodice i prepozna značaj velkih svjetskih jezika u prošlosti i danas; analizira prožimanje različitih civilizacija i jezika; uporedi običaje pripadnika različitih jezičkih grupa u poslovnoj komunikaciji; osmisli i prikaže u skladu sa sopstvenim interesovanjima i poznavanjem stranih jezika tematiku koju će obraditi kao novi sadržaj u ponudi kulturnog turizma.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jovanović Ivona2x1
20B+51S+2P
1x1
20B+51S+2P