Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: 1. Definiše pojam, vrste i elemente istraživačkog projekta u pripremnoj fazi pripreme projekta istraživanja. 2. Objasni izbor aktuelne pojave i definiše problem, predmet i ciljeve istraživanja. 3. Konstruiše hipotetičke stavove o problemu istraživanja u naučnom radu. 4. Iznese prikaz specifične metodologije primijenjene u istraživanju. 5. Utvrdi upotrebne vrijednosti i značaj istraživanja koji se ogleda u unapređenju nauke i društvene prakse. 6. Pripremi metodološki korektan projekat istraživanja kao bitni preduslov za istraživanje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija