PRIPREMA I PROJEKAT MAGISTARSKE TEZE


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 1+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: 1. Definiše pojam, vrste i elemente istraživačkog projekta u pripremnoj fazi pripreme projekta istraživanja. 2. Objasni izbor aktuelne pojave i definiše problem, predmet i ciljeve istraživanja. 3. Konstruiše hipotetičke stavove o problemu istraživanja u naučnom radu. 4. Iznese prikaz specifične metodologije primijenjene u istraživanju. 5. Utvrdi upotrebne vrijednosti i značaj istraživanja koji se ogleda u unapređenju nauke i društvene prakse. 6. Pripremi metodološki korektan projekat istraživanja kao bitni preduslov za istraživanje.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVAN GARDAŠEVIĆ1x1
1S
STEVO POPOVIĆ3x1
1S