ISTRAŽIVANJA U FIZIČKOJ KULTURI


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 1+4+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Definišu pojam kineziologije kao nauke, njenu strukturu, odnos prema drugim naukama i predmet i metode njenih istraživanja 2. Projektuju kineziološko istraživanje 3. Izvrše pravilan i kvalitetan izbor ispitanika 4. Sprovedu obradu podataka 5. Realizuju operacionalizaciju kineziološkog istraživanja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOVAN LJUBOJEVIĆ
PREDRAG BOŽIĆ