Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Dijagnostifikuje antropološke karakteristike djece i kоntrоliše prоcеse nastave fizičkоg vаspitаnjа i spоrtа. 2. Samostalno planira, programira, realizuje, prati, i kontroliše stepen fizičke (kondicione ) spreme djece i sportista. 3. Primijeni vještine testiranja i mjerenja za dijagnostiku relevantnu za sport i fizičko vaspitanje. 4. Realizuje istraživački postupak u sportu i nastavi fizičkog vaspitanja 5. Koristi stečena znanja i vještine za konstrukciju, i primjenu mjernih instrumenata koji se mogu koristiti u naučnim istraživanjima i profesionalnom radu u području edukacije, sporta i nastave fizičkog vaspitanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija