Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Dijagnostifikuje antropološke karakteristike djece i kоntrоliše prоcеse nastave fizičkоg vаspitаnjа i spоrtа. 2. Samostalno planira, programira, realizuje, prati, i kontroliše stepen fizičke (kondicione ) spreme djece i sportista. 3. Primijeni vještine testiranja i mjerenja za dijagnostiku relevantnu za sport i fizičko vaspitanje. 4. Realizuje istraživački postupak u sportu i nastavi fizičkog vaspitanja 5. Koristi stečena znanja i vještine za konstrukciju, i primjenu mjernih instrumenata koji se mogu koristiti u naučnim istraživanjima i profesionalnom radu u području edukacije, sporta i nastave fizičkog vaspitanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOVAN LJUBOJEVIĆ1x1
1S
BOJAN MAŠANOVIĆ1x1
1S
JOVAN GARDAŠEVIĆ1x1
1S
1x1
1S