Menadžment selektivnog turizma


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: I
Fond: 3+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove vezane za selektivni turizam. Analizirati ponudu i tražnju u selektivnom turizmu. Upoređivati uticaj pojedinih vidova selektivnog turizma na rast i razvoj destinacije. Kreirati set stimulativnih mjera i aktivnosti za razvoj različitih vidova selektivnog turizma.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vučetić Š. Aleksa 3x1
3S