Semestar: 4
ECTS: 15
Status: Obavezan
Fond: 1+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVICA PETKOVIĆ
RAŠID HADŽIĆ