Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj predmet, student će biti u mogućnosti da: -sublimira sređena naučna saznanja o sportskom menadžmentu i njegovoj ulozi u savremenom sportu, - primijeni znanja i razumijevanja iz oblasti menadžmenta - sposobnost zaključivanja i rasuđivanja - sposobnost demonstriranja usvojenih zmnanja i vještina iz oblasti sportskog menadžmenta - neprestano kreiranje i unapređenje znanja iz oblasti sportskog menadžmenta - ovlada pribavljanjem, raspoređivanjem i korišćenjem prirodnih i ljudskih resursa, materijalnih i drugih tehničkih sredstava i dr.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KOSTA GORANOVIĆ2x1
59B+3S+1P
MIOMIR JOVANOVIĆ2x1
59B+3S+1P

Konačni prijedlog ocjena

Rezultati prije popravnog završnog ispita

Rezultati prije završnog ispita

Rezultati nakon II kolokvijuma

Rezultati I kolokvijuma

Rezultati - septembarski, nakon II roka