Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Objasni razloge primjene pokreta u prevenciji i liječenju, opisuje mehanička svojstva lokomotornog aparata, analizira osnovna i pomoćna sredstava u kineziterapiji, primjeni pravilno odabrani početni položaj u odnosu na oslabljenu muskulaturu, prepozna uzroke nepravilnog držanja tijela i prepozna odgovarajući metodološki postupak u cilju otklanjanja tjelesnih poremećaja kod školske djece i omladine

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS BANJEVIĆ1x3
49B+5S+1P
ALDIJANA NOKIĆ2x1
49B+5S+1P