KOREKTIVNA GIMNASTIKA II


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALDIJANA MURATOVIĆ
EROL VREVIĆ1x3
60B+6S+2P
MARINA VUKOTIĆ2x1
60B+6S+2P