Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Analizira pokrete glave i kičmenog stuba u svim ravnima, opisuje deformitete kičmenog stuba, primjeni odgovarajuće metode detekcije kod određenih deformiteta, demonstrira preventivne i korektivne vježbe za otklanjanje određenih deformiteta, vrednuje značaj nastave fizičkog vaspitanja u cilju prevencije posturalnih poremećaja kod školske djece i omladine

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS BANJEVIĆ1x3
49B+7S+2P
ALDIJANA NOKIĆ2x1
49B+7S+2P