Kvantitativne metode u turizmu


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenata da vladaju kvantitativnim metodama u analizi turističkog prometa

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Peković Sanja2x1
1S