ITALIJANSKI JEZIK I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DEJA PILETIĆ
HAJDANA VUJANOVIĆ