KNJIŽEVNOST DRUGE POLOVINE XX VIJEKA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni promjenu književne paradigme na početku 20. vijeka 2. Prepozna zaokret južnoslovenskih ka iskustvu evropskih književnosti, posebno francuskog parnasizma i simbolizma; 3. Objasni uključivanje književnosti u opšte koncepcije avangarde nakon Prvog svjetskog rata; 4. Analizira uzroke za nemogućnost strogog određivanja početka i završetka stilskih formacija; 5. Vrijednuje reprezentativna književna ostvarenja ovog razdoblja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TAMARA LABUDOVIĆ2x1
14B+5S+2P
TATJANA BEČANOVIĆ2x1
14B+5S+2P