AKCENTOLOGIJA I UVOD U DIJALEKTOLOGIJU


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA BURIĆ1x1
14B+4S+14P
MILOŠ KRIVOKAPIĆ2x1
14B+4S+14P