Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, najvjerovatnije će biti u mogućnosti da: 1. objasni pojam ‚opšte književnosti‘. 2. nabroji najznačajnije autore i djela antičke književnosti, kao i književnosti italijanske renesanse, Šekspirove drame i djela Servantesa. 3. opiše poetološka i žanrovska obilježja djela navedenih u nastavnom planu za predmet uzimajući u obzir politički i istorijski kontekst. 4. kategorizuje djela navedena u nastavnom planu za predmet po književnim razdobljima i žanrovima. 5. samostalno bira i koristi istorije književnosti i književne priručnike relevantne za proučavanje opšte književnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KSENIJA RAKOČEVIĆ2x1
8B+5S+4P
OLGA VOJIČIĆ-KOMATINA2x1
8B+5S+4P

ISPITNA PITANJA

Nova objava - 29.03.2020 16:18

ISPIT U DODATNOM ROKU