Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti će biti upoznati sa poetičkim sistemima koji su dominirali u južnoslovenskim književnostima u drugoj polovini XX vijeka. Studenti će biti sposobni da interpretiraju najznačajnije tekstove iz tog perioda.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TAMARA LABUDOVIĆ2x1
10B+4S+10P
TATJANA BEČANOVIĆ2x1
10B+4S+10P

Nova objava - 22.04.2021 21:54

Nova objava - 16.04.2021 09:06

Nova objava - 09.04.2021 09:03

Nova objava - 01.04.2021 23:25

Nova objava - 26.03.2021 08:53

Nova objava - 18.03.2021 23:38