PREDMET UŽE STRUKE /ONOMASTIKA /


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Opiše onomastičke discipline. 2. Objasni toponomastička polja. 3. Poznaje antroponomastički sistem 4. Analizira toponomastičke karte. 5. Istražuje onomastičku građu na terenu. 6. Primjenjuje u praksi stečeno onomastičko znanje.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO DOŠLJAK2x1
1S