Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prepozna i opiše metode uporednog tumačenja književnih tekstova; 2. Analizira različite oblike komunikacije između crnogorske i drugih južnoslovenskih književnosti i kultura; 3. Primijeni usvojene naučne metode u analizi i interpretaciji izabranog djela iz crnogorske književnosti i uporedi ih sa djelom/djelima iz drugih nacionalnih književnosti; 4. Definiše i uporedi osnovne karakteristike međusobnih odnosa između književnih pojava i srodnih fenomena u crnogorskoj i južnoslovenskoj kulturi 5. Razvija istraživačke vještine za realizaciju magistarskog/master rada.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija