Semestar: 1
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 5+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ KRIVOKAPIĆ5x1
6S